Bieżące informacje dotyczące koronawirusa COVID-19

17.04.2020
Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

W związku ze wznowieniem przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wykonywania szczepień ochronnych u dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych, prosimy o oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Poradni Dziecka Zdrowego naszej Przychodni celem ustalenia terminu wizyty szczepiennej.

W pierwszej kolejności szczepienia będą odbywać się u dzieci do 24 miesiąca życia, które nie były jeszcze szczepione, następnie będą szczepione dzieci wymagające dokończenia szczepień szczepionkami mającymi w CHPL określony wiek dziecka podania ostatniej dawki - np. Rotateq, Rotarix, Hexacima, Pentaxim. W następnej kolejności będą wzywane pozostałe dzieci.

Osoby wymagające podania szczepionki po narażeniu (np. tężec, odra i in.) proszone są o kontakt telefoniczny z Poradnią Dziecka Zdrowego (12) 276-23-43.

W rozmowie telefonicznej przed ustaleniem terminu wizyty szczepiennej pracownik Poradni zbierze wywiad epidemiologiczny dotyczący dziecka i wszystkich domowników.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwe oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Przychodni. Bardzo prosimy nie dzwonić do Poradni z pytaniami o termin szczepienia - powoduje to blokowanie linii telefonicznej.

24.08.2020
Informujemy, że z dniem 25.08.2020 wznowiona zostaje możliwość rejestracji internetowej w Przychodni Zdrowia Skawina w Poradni Ogólnej i Poradni Pediatrycznej.
Ponieważ w dalszym ciągu trwa stan zagrożenia epidemiologicznego, rejestracja będzie możliwa WYŁĄCZNIE na terminy porad udzielanych w formie teleporady (przez telefon).
W celu wykonania wizyty w formie teleporady, o godzinie przypadającej na zarezerwowany termin pacjent
jest zobowiązany oczekiwać na telefon z Przychodni.
Po wywiadzie telefonicznym, lekarz może umówić pacjenta na osobistą wizytę w Przychodni, jeśli okaże się to niezbędne z medycznego punktu widzenia. Ale głównym celem teleporady jest ustalenie czy pacjent potrzebuje wizyty stacjonarnej oraz dokonanie przydzielenia pacjentów do grup pod względem pilności przypadku.
Warunkiem skutecznego udzielenia teleporady jest wcześniejsze podanie przez pacjenta numeru telefonu, pod którym będzie oczekiwał na kontakt ze strony Przychodni. Podanie numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą pacjenta na kontaktowanie się Przychodni z pacjentem w celach związanych z udzielaniem świadczeń medycznych, a także jest równoznaczne ze zgodą pacjenta na nagrywanie treści teleporad.
Brak numeru telefonu lub jego nieaktualność będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia teleporady. Zgodnie z par.3 pkt 1d Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skuktuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ (Przychodnia) jest zobowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut w celu udzielenia teleporady.

05.08.2020
Informujemy, że w okresie wakacyjnym
kody dostępu do e-recept, które zostały zlecone
przez formularz na stronie internetowej
można odebrać dzwoniąc do przychodni lub osobiście lub
poprzez osobę upoważnioną przez pacjenta.
Czas realizacji zleceń na recepty i zlecenia pozostaje bez zmian.

8.05.2020
Z dniem 8.05.2020 WZNAWIA działanie Poradnia Medycyny Pracy.
W celu umówienia wizyty prosimy o przesyłanie skanów skierowań wraz z telefonem kontaktowym na adres mailowy skierowania.mp@przychodnia.skawina.pl
lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 pod numerem telefonu (12) 2768492.

8.05.2020
Poradnie Specjalistyczne przyjmują pacjentów według harmonogramów w trybie zaostrzonego reżimu sanitarnego z powodu pandemii. Prosimy o przychodzenie na wyznaczoną godzinę. Pacjenci gorączkujący i kaszlący nie będą wpuszczani na teren przychodni. Każdy pacjent jest zobowiązany do posiadania założonej na twarz maseczki ochronnej.

8.05.2020
W celu zapewnienia ciągłości leczenia dla pacjentów objętych stałym leczeniem w poradniach specjalistycznych proponujemy skorzystanie z teleporad.
Teleporada to kontakt telefoniczny z lekarzem i możliwość uzyskania e-recepty.
W celu umówienia teleporady prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją poradni specjalistycznych (telefony w sekcji "Poradnie") lub zgłoszenie na adres mailowy aos@przychodnia.skawina.pl

15.03.2020
W celu minimalizacji ryzyka infekcji COVID-19 poprzez ograniczenie liczby wizyt pacjentów w Przychodni, NFZ zaleca w przypadkach gdy jest to możliwe korzystanie ze świadczeń POZ w formie teleporad.
Teleporady POZ udzielane są w godzinach pracy Przychodni pod numerami telefonów :
* lekarze Poradni Ogólnej Skawina tel. (12) 2761222
* lekarze Poradni Pediatrycznej Skawina tel. (12) 2763130
* lekarz Punkt Lekarski Krzęcin tel. (12) 2706181
W ramach teleporady możliwe jest również wystawienie e-recepty oraz zlecenia na wyroby medyczne w formie elektronicznej przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas jego realizacji.

Teleporady są typowo przeznaczone dla pacjentów leczących się od dłuższego czasu i znanych lekarzowi lub w sytuacji drobnego problemu zdrowotnego pacjenta. Teleporady udzielane są podczas godzin pracy lekarza w gabinecie POZ. W przypadku gdy po wywiadzie lekarskim będzie konieczna wizyta w Przychodni pacjent zostanie poproszony o telefoniczne ustalenie terminu.

11.03.2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Taki zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy :
* opiekują się dzieckim poniżej 8 roku życia,
* są objęci ubezpieczeniem chorobowym np. są pracownikami, zleceniobiorcami lub osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą.

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki i dodatkowe informacje są umieszczone na stronie internetowej ZUS.

W celu zmniejszenia liczby wizyt w Przychodni dla pacjentów, którzy zamawiają leki przyjmowane na stale dostępna jest elektroniczna forma składania zamówień przez złożenie zlecenia na stronie internetowej Przychodni.
W tym celu należy :
* wypełnić formularz zgłoszenia w sekcji "Zlecenie internetowe na leki przyjmowane stale (POZ, Pediatria)"
* konieczne jest podanie danych osobowych - nazwisko i imię oraz adresu zamieszkania
* dane kontaktowe - telefon i adres e-mail
* wysłać wypełniony formularz przez naciśnięcie "Wyślij Zlecenie"

Po wysłaniu zamówienia - zlecenie zostanie zweryfikowane przez lekarza i e-recepta będzie wysłana automatycznie z platformy e-zdrowie przez SMS lub e-mail do pacjentów, którzy mają aktywne Internetowe Konto Pacjenta (IKP). W przypadku gdy pacjent wyraził zgodę za otrzymywanie informacji z Przychodni poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub SMS-em istnieje możliwość otrzymania kodów do e-recepty z Przychodni nawet jeśli pacjent nie posiada IKP. Dla pozostałych pacjentów jest dostępny wydruk informacyjny z kodami e-recept możliwy do odebrania w rejestracji (metoda obecnie niezalecana). Typowy czas realizacji zlecenia do 4 dni roboczych włącznie. Przychodnia zastrzega, że braki w danych potrzebnych do wystawienia recepty mogą wydłużyć ten termin lub wogóle uniemożliwić zdalne wystawienie recepty.

W celu zmniejszenia liczby wizyt w Przychodni dla pacjentów, którzy zamawiają wyroby ortopedyczne i środki pomocnicze dostępna jest elektroniczna forma składania zamówień przez złożenie zlecenia na stronie internetowej Przychodni.
W tym celu należy :
* wypełnić formularz zgłoszenia w sekcji "Zlecenie internetowe na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze"
* konieczne jest podanie danych osobowych - nazwisko i imię oraz adresu zamieszkania
* dane kontaktowe - telefon i adres e-mail
* wysłać wypełniony formularz przez naciśnięcie "Wyślij Zlecenie"

Po wysłaniu zamówienia - zlecenie zostanie zweryfikowane przez lekarza i wystawione. Zlecenie zostaje potwierdzone przez NFZ już na etapie wystawiania i nie jest konieczna wizyta w oddziałe NFZ. Numer zlecenia może być przekazany pacjentowi zdalnie lub zlecenie może być odebrane osobiście w Przychodni (metoda niezalecana obecnie). Ze zleceniem (numerem zlecenia) pacjent udaje bezpośrednio do sklepu (punktu) gdzie może go zrealizować. Typowy czas realizacji zlecenia do 4 dni roboczych włącznie. Przychodnia zastrzega, że braki w danych potrzebnych do wystawienia zlecenia mogą wydłużyć ten termin lub wogóle uniemożliwić zdalne wystawienie zlecenia.

Doświadczony personel o wysokich kwalifikacjach

Medycyna Pracy

zadzwoń (12) 276-84-92

Rejestracja internetowa w POZ

Pracownie USG, RTG

zadzwoń USG (12) 276-12-22
RTG (12) 276-84-88
Szanowni pacjenci,

dołożyliśmy wszelkich starań, żeby komunikacja z naszą Przychodnią była bezpieczna i
spełniała wszystkie odnośne przepisy o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o.
z siedzibą w Skawinie, ul. Popiełuszki 2A.
Z Administratorem można skontaktować się :
- pisząc na adres sekretariat@przychodnia.skawina.pl
- telefonicznie dzwoniąc na numer +48 122761957
- listownie na adres siedziby Administratora
Pełne informacje o danych osobowych znadziecie Państwo w tym dokumencie.

Zlecenia internetowe - leki oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zlecenie internetowe na leki przyjmowane stale (POZ, Pediatria) - wypełnij i wyślij formularz


Zlecenie będzie zrealizowane do 10 dni roboczych włącznie.
Uwaga ! zalecane przeglądarki to Firefox, Chrome i Edge.

Zlecenie internetowe na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypełnij i wyślij formularz


Zlecenie będzie zrealizowane do 10 dni roboczych włącznie.
Uwaga ! zalecane przeglądarki to Firefox, Chrome i Edge.

 
Pytania i uwagi dotyczące zleceń prosimy kierować na adres zlecenia@przychodnia.skawina.pl
Uwaga ! - przez powyższy adres NIE można zamówić zlecenia na recepty czy środki pomocowe. To adres do korespondencji.

Rejestracja pacjentów

Pon - Piąt
7.00 – 18.00
Sobota, Niedziela i święto
nieczynne

Kontakt do poradni

Lekarze

Godziny pracy lekarzy

Lista lekarzy

O Przychodni

20 lat obecności w Skawinie w obecnej formie organizacyjnej. Dziesiątki tysięcy przyjętych pacjentów. Dogodne położenie w centrum miasta. Bezpłatny parking dla pacjentów.

Wykfalifikowany i doświadczony personel

20 lat działalności w ochronie zdrowia

Nowoczesne wyposażenie

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Pielęgniarki środowiskowe i szkolne

Gabinety zabiegowe

W skrócie

Galeria zdjęć