Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotne to przedłużenie świadcze
ń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.
Pomoc świadczona jest codziennie od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 godziny na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Aby uzyskać pomoc w ramach opieki nocnej i świątecznej należy udać się do :

- budynku Przychodni Zdrowia Skawina w Skawine ul. Ks. J. Popiełuszki 2a
- lub do budynku Przychodni Radziszów w Radziszowie ul. Szkolna 15
- telefon kontaktowy oraz dla wizyt wyjazdowych 12 346 16 84


Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Ze świadcze
ń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:Pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie  odbiega od „stanu normalnego” i zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan :np.:
zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z   umiarkowaną dusznością),
infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, ko
ńczyn itp.

Co obejmuje opieka całodobowa?
Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest świadczona w wybranej przez Pacjenta placówce oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadcze
ń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia).
W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

Czego nie można uzyskać w ramach opieki całodobowej:
wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
skierowania do specjalisty.

Źródło NFZ i materiały własne