Rejestracja internetowa w zakresie lekarza POZ może odbywać się wyłącznie do wybranego lekarza, do którego pacjent złożył deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu.
W przypadku braku wolnych miejsc lub nieobecności danego lekarza pacjent może się zarejestrować również do następujących lekarzy :

Lek.med.  Kolano Joanna

Lek med. Woże
ńska Beata

Lek.med. Lelek-Ergenc Ilona
- wypisuje recepty Rp. 75+

Lek. med. Zuch Ewa
- wypisuje recepty Rp. 75+

Lek. med. Domaradzki Donat
- wypisuje recepty Rp. 75+

Lek. med. Idalia Jakubczyk - wypisuje recepty Rp. 75+