Copyright © 2011 Przychodnia Zdrowia Skawina
Przychodnia Zdrowia Skawina
ul. Ks. J. Popiełuszki 2a 32-050 Skawina
Ogłoszenia i komunikaty
1.02.2019
Informujemy, że można składać deklarcje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
do lek. med. Idalii Jakubczyk.
05.02.2015
Pacjenci zadeklarowani do lek. med. Ewy Zuch proszeni są o zmianę lekarza poprzez
wypełnienie deklaracji wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Informujemy, że w Skawinie przy ul. Niepodległości 12 działa Pracownia Psychologiczna
w ramach, której wykonujemy badania psychotechniczne, w zakresie:
    1. badania kierowców i kandydatów na kierowców;
    2. badania instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy;
    3. badania kierowców skierowanych na badania w wyniku:
      • przekroczenia liczby punktów,
      • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
      • sprawstwa wypadku drogowego,
    4. badania pozostałych grup zawodowych m.in. operatorów maszyn budowlanych,
        wózków widłowych, praca na wysokości;
    5. badania widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie.

Rejestracja osobista bądź telefoniczna - tel. 12-276-22-92
08.09.2014
Rejestracja internetowa

Informujemy, że w celu korzystania z rejestracji internetowej do lekarzy POZ
(Podstawowej Opieki Zdrowotnej).należy wypełnić i zlożyć
Wniosek o PrzyznanieDostępu do Systemu Rejestracji Internetowej Pacjentów.
Formularz wniosku jest dostępny również w rejestracji lub na stronie internetowej Przychodni w sekcji "Informacje dla pacjenta".
Wypełniony wniosek nalezy złożyć w Przychodni w godzinach pracy od 8.00-18.00.
Instrukcja rejestracji internetowej jest dostępna
tutaj.
RECEPTY ZAOCZNE / ZLECENIA
W związku ze zmianami przepisów do odbioru recepty przez osoby trzecie, wymagane jest złożenie przez
Pacjenta, który pozostaje w leczeniu u danego lekarza, PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA do odbioru
recept/zlece
ń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Formularze upoważnienia dostępne są w gabinecie lekarza, rejestracji lub w pliku poniżej *
Upoważnienie do odbioru recept/zlece
ń na wyroby medyczne
*Podstawa prawna: art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.2011.277.1634 j.t.

WYSTAWIANIE RECEPT ORAZ ZLECEŃ NA WYROBY MEDYCZNE BEZ OBECNOŚCI PACJENTA
Informujemy, że w przypadku osób przewlekle chorych istnieje możliwość uzyskania recepty lub zlecenia na wyroby medyczne bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) zgodnie z art. 42 p.2 Dz. U 2019.537 t.j.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA RECEPTY
1. Pacjent w dniu złożenia zamówienia na receptę powinien być zapisany do Przychodni Zdrowia Skawina Sp. z o.o. (posiadać aktywną deklarację u wybranego lekarza) oraz powinien być ubezpieczony (pozytywna weryfikacja w systemie EWUŚ)

2. Recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana w Przychodni.Zdrowia Skawina
3. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany stale w chorobach przewlekłych.

4.
W przypadku leków zaordynowanych w poradni specjalistycznej należy dołączyć do „zamówienia” (formularza) informację od lekarza specjalisty dla lekarza POZ (jeżeli nie została wcześniej dołączona)
5. Zamawianie recept odbywa się w rejestracji przychodni poprzez formularz dostępny w rejestracji. Nie przyjmujemy zamówie
ń telefonicznie.
6. Na zamówieniu pisemnym powinny znaleźć się: imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, imię i nazwisko lekarza prowadzącego, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowa
ń.
7. Recepta będzie dostępna do odbioru do 7 dni roboczych, po dniu przyjęcia zamówienia.

Uwagi:
*  Recepta wypisywana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
*
  W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zmówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.
Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne. W tych sprawach konieczna jest wizyta u lekarza.
21.01.2015
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 stycznia 2015 r. Poradnia Laryngologiczna
przy ulicy Niepodległości 12, została przeniesiona na parter.
Nastąpiła zmiana numeru telefonu do rejestracji Poradni Laryngologicznej na
numer
12 276-84-88
Ogłoszenia
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Usługi w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie miasta i gminy Skawina świadczy od dnia 1 pażdziernika 2017 r. firma OPC Sp. z o.o. sp.k. z Krakowa w następujących punktach ::
1)  w budynku Przychodni Zdrowia Skawina ul. J. Popiełuszki 2a (zespół lekarz i pielęgniarka)
2) oraz w Przychodni Radziszów, Radziszów ul. Szkolna 15, tel. 12 346 16 84
(dwa zespoły lekarz i pielęgniarka w tym pediatra oraz obsługa wizyt domowych)
Świadczenia są udzielane w godzinach 18:00 - 8:00 oraz przez 24 h w soboty i niedziele,
a także w dni świąteczne i inne ustawowo wolne od pracy.- tel kontaktowy (12) 346 16 84.
Komunikaty
OGRANICZENIA W PARKOWANIU
Uprzejmie informujemy, że podczas trwania prac remontowo-budowlanych prowadzonych
na terenie Przychodni przy ulicy ks. J. Popiełuszki, ze względów bezpiecze
ństwa PARKING
wewnętrzny będzie dostępny w ograniczonym zakresie. Prosimy o respektowanie tymczasowych
oznacze
ń i zakazów parkowania, a także o nieblokowanie dróg pożarowych. 
Bardzo prosimy też o nieparkowanie na miejscach przeznaczoncyh dla karetek i nieparkowanie
przez osoby nieuprawnione na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych..
Pojazdy zaparkowane na miejscach do tego nieprzeznaczonych mogą być odholowane na koszt
właściela. Za wszelkie utrudnienia BARDZO PRZEPRASZAMY.
 
4.12.2017
Uprzejmie informujemy, że od 1.12.2017 istnieje możliwość skorzystania z płatnych porad i badań
kardiologicznych, ujętych w trzech pakietach :

1. Porada lekarska + EKG
2. Porada lekarska + EKG + echokardiografia
3. Porada lekarska + EKG + echokardiografia + USG tętnic szyjnych i tętnic kręgowych, przesiewowa
    ocena tarczycy *

Pacjentów zainteresowanych skorzystaniem z wybranego pakietu prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem 12 276-12-22 w celu umówienia terminu wizyty.

Badania przeprowadza dr n. med. kardiolog Ireneusz Stopa

* wydruk badania tętnic szyjnych na życzenie pacjenta, za dodatkową opłatą
2.01.2019
Informujemy, że do odwołania zawieszone jest działanie poradni reumatologicznej, dermatologicznej i nefrologicznej..