Copyright © 2011 Przychodnia Zdrowia Skawina
Przychodnia Zdrowia Skawina
ul. Ks. J. Popiełuszki 2a 32-050 Skawina
Aktualności i komunikaty05.02.2015
Pacjenci zadeklarowani do lek. med. Ewy Zuch proszeni są o zmianę lekarza poprzez
wypełnienie deklaracji wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Informujemy, że w Skawinie przy ul. Niepodległości 12 działa Pracownia Psychologiczna
w ramach, której wykonujemy badania psychotechniczne, w zakresie:
    1. badania kierowców i kandydatów na kierowców;
    2. badania instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy;
    3. badania kierowców skierowanych na badania w wyniku:
      • przekroczenia liczby punktów,
      • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
      • sprawstwa wypadku drogowego,
    4. badania pozostałych grup zawodowych m.in. operatorów maszyn budowlanych,
        wózków widłowych, praca na wysokości;
    5. badania widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie.

Rejestracja osobista bądź telefoniczna - tel. 12-276-22-92
08.09.2014
Rejestracja internetowa

Informujemy, że w celu korzystania z rejestracji internetowej do lekarzy POZ
(Podstawowej Opieki Zdrowotnej).należy wypełnić i zlożyć
Wniosek o PrzyznanieDostępu do Systemu Rejestracji Internetowej Pacjentów.
Formularz wniosku jest dostępny również w rejestracji lub na stronie internetowej Przychodni w sekcji "Informacje dla pacjenta".
Wypełniony wniosek nalezy złożyć w Przychodni w godzinach pracy od 8.00-18.00.
Instrukcja rejestracji internetowej jest dostępna
tutaj.
RECEPTY ZAOCZNE
W związku ze zmianami przepisów do odbioru recepty przez osoby trzecie, wymagane jest złożenie przez
Pacjenta, który pozostaje w leczeniu u danego lekarza, PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA do odbioru
recept/zlece
ń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Formularze upoważnienia dostępne są w gabinecie lekarza, rejestracji lub w pliku poniżej *
Upoważnienie do odbioru recept/zlece
ń na wyroby medyczne
*Podstawa prawna: art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.2011.277.1634 j.t.
21.01.2015
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 stycznia 2015 r. Poradnia Laryngologiczna
przy ulicy Niepodległości 12, została przeniesiona na parter.
Nastąpiła zmiana numeru telefonu do rejestracji Poradni Laryngologicznej na
numer
12 276-84-88
Aktualności
 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Usługi w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie miasta i gminy Skawina świadczy
firma OPC Sp. z o.o. sp.k. z Krakowa w następujących punktach :
- w Skawinie przy ul. Ks.J. Popiełuszki 2a  w budynku Przychodni Zdrowia Skawina
- w Radziszowie przy ulicy Szkolnej 15 w budynku Przychodni Radzisżów
Świadczenia są udzielane w godzinach 18:00 - 8:00 oraz przez 24 h w soboty i niedziele,
a także w dni świąteczne i inne ustawowo wolne od pracy.- tel kontaktowy (12) 346 16 84.
Komunikaty
 
ZAMKNIĘCIE PARKINGU
Uprzejmie informujemy, że podczas trwania prac remontowo-budowlanych prowadzonych
na terenie Przychodni przy ulicy ks. J. Popiełuszki, ze względów bezpieczeństwa PARKING
wewnętrzny będzie zamknięty.
Za utrudnienia BARDZO PRZEPRASZAMY.
1.08.2016
Uprzejmie informujemy, że lek. med. Jowita Battek
oraz lek. med. Renata Ostrowska są nieobecne do odwołania.
 
1.09.2017
Informujemy, że dostępne są szczepionki przeciwko grypie na sezon 2017/18.
Szczepienia w gabinecie zabiegowym (budynek główny Ip.) od poniedziałeku do piątku w godzinach od 8:00-18:00.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Uprzejmie informujemy, że  z dniem 1 października 2017 r. nastąpiła zmiana świadczeniodawcy obsługującego Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną na terenie miasta i gminy Skawina. Nowym świadczeniodawcą Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  dla obszaru miasta i gminy Skawina oraz Czernichowa i Liszek jest OPC Sp. z o.o. sp.k. z Krakowa.
Od dnia 1 pażdziernika 2017 r. są dwa miejsca udzielania świadcze
ń :
1)  w budynku Przychodni Zdrowia Skawina ul. J. Popiełuszki 2a (zespół lekarz i pielęgniarka)
2) oraz w Przychodni Radziszów, Radziszów ul. Szkolna 15, tel. 12 346 16 84
(dwa zespoły lekarz i pielęgniarka w tym pediatra oraz obsługa wizyt domowych)
9.01.2018
Informujemy, że od dnia 9.01.2018 lek. med. Anna Bazgier ponownie przyjmuje pacjentów.
4.12.2017
Uprzejmie informujemy, że od 1.12.2017 istnieje możliwość skorzystania z płatnych porad i badań
kardiologicznych, ujętych w trzech pakietach :

1. Porada lekarska + EKG
2. Porada lekarska + EKG + echokardiografia
3. Porada lekarska + EKG + echokardiografia + USG tętnic szyjnych i tętnic kręgowych, przesiewowa
    ocena tarczycy *

Pacjentów zainteresowanych skorzystaniem z wybranego pakietu prosimy o kontakt telefoniczny pod
numerem 12 276-12-22 w celu umówienia terminu wizyty.

Badania przeprowadza dr n. med. kardiolog Ireneusz Stopa

* wydruk badania tętnic szyjnych na życzenie pacjenta, za dodatkową opłatą
28.12.2017
Lek.med. Ilona Lelek-Ergenc nieobecna od dnia 9.01.2018 do odwołania.
Lek.med. Ewa Zuch nieobecna do odwołania
11.01.2018
Informujemy, że od dnia 1.01.2018 do 28.02.2018 lek. med. Joanna Kolano przyjmuje pacjentów
wyłącznie we wtorki i środy od 8:00 do 13:00.